Kvalitetssikring

Som autoriserede VVS-installatører står vi inde for kvaliteten af vores arbejde. Som forbruger har du en ekstra sikkerhed, da vi benytter os af det statsgodkendte kvalitetssikringssystem for branchen.

Hvad betyder det for dig som forbruger?

  • Vores kvalitetssikringssystem betyder, at vi har den fornødne autorisation til at udføre arbejder inden for vand og varme, under hensyntagen til forbrugerens interesser samt generel beskyttelse mod tab af værdier.
  • Vores montører udfylder en kontrolrapport, hvorpå de skal notere at de anvendte materialer er uden fejl og mangler ved montering samt at installationens funktionsdygtighed er kontrolleret inden stedet forlades.
  • Såfremt vores montører observerer uregelmæssigheder på installationen, noteres dette på rapporten og kunden vil modtage en kopi af rapporten med oplysning om observationen.
  • For at dække en del af de administrative omkostninger i forbindelse med kvalitetssikringen, opkræver vi et beløb på kr. 2,50 pr. time inden for de arbejdsområder, som er omfattet af loven om kvalitetssikring.
  • Regler omkring eftersyn på kedler

Pr. 1. september 2006 er der kommet nye regler omkring eftersyn af kedel- og varmeanlæg, som led i indsatsen for at spare på energien. Dette betyder i korte træk at:

  • Oliekedler skal gennemgå et lovpligtigt eftersyn hvert andet år. Dog skal nye oliekedler under fem år ikke efterses. For gaskedler over 100 kW skal eftersynet ske hvert fjerde år.
  • Alle kedelanlæg, uanset brændselstype, på 15 år eller derover skal gennemgås af en teknisk ekspert. Det samlede varmeanlæg omfatter ud over kedelanlægget også beholdere, automatik, kanaler og radiatorer.

Vi er medlem af Arbejdsgiveren

BB Kloak & VVS, Bedre Bad – Bedre Energi i Skærbæk er medlem af Arbejdsgiveren (tidligere DS håndværk & Industri) – din sikkerhed for godt håndværk. 
Hvis du mod forventning alligevel vil klage over vores arbejde, vil vi da meget gerne høre fra dig. Den officielle klageinstans er Håndværkets Ankenævn - https://www.hvanke.dk/

Læs mere