Jordvarme

Både i jorden og i luften kan du hente gratis energi

Varmepumper vinder kraftigt frem, og det er der mange gode grunde til. Du kan stort set blive selvforsynende med energi – og det er vel at mærke gratis energi, som du henter i luften eller i jorden. Ved hjælp af en varmeveksler eller en varmepumpe kan du omdanne jordens varme til varme i boligen.
Princippet er det samme som i et køleskab: Her hentes der varme fra skabets indre, som afleveres på skabets bagside. 
Med en varmepumpe flyttes varmen via en kompressor og tilføres enten frisk indblæsningsluft eller lægges ned i boligens varmtvandsbeholder. Ved en nedgravning af jordvarmeslanger kan du hente energi op fra jorden og omdanne den til varme til boligen.

Lad Bedre Bad Skærbæk være din professionelle samarbejdspartner. Vi skaber sammen en vedvarende og energirigtig opvarmningsform til dig. Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Vi er altid imødekommende, og står samtidig klar til at besvare dine eventuelle tvivlsspørgsmål, som du måtte have. Du kan finde vores kontaktinformationer her.

Forskellige typer varmepumper

Til boligopvarmning hentes varmen ude og afleveres inde og der er forskellige almindelige typer varmepumper.

• Jordvarme – her hentes varmen fra 300 meter jordslanger, og den afleveres inde i huset primært til radiatorer (jord/vand-anlæg). 

• Udeluft – varmen hentes fra udeluften og afleveres inde til radiatorer eller gulvvarme (luft/vand) eller frisk indblæsningsluft (luft/luft).

Lodret jordvarme

Jordvarme hentes fra væskefyldte og nedgravede varmeslanger i haven. Er grunden lille, kan man i stedet vælge lodret jordvarme. Varmen hentes her op fra jorden via 100-150 m lodrette rør. Det er meget effektivt, men også dyrere end almindelig jordvarme med almindelige nedgravede jordvarmeslanger.

Jordvarmeanlæg - den gode økonomi

Med et jordvarmeanlæg får du 3-4 gange større energimængde ud af anlægget, end du bruger til at drive anlægget, og som du betaler for. Der er altså tale om rent overskud. 
Varmepumpens effektivitet måles i COP (Coefficient of Power). 
Er varmepumpens COP-tal på 4: Det betyder, at du henter 4 gange så meget energi ud af anlægget, som du bruger til at drive det. 
COP-værdien er helt naturlig større for jordvarme end for luft-vand eller luft-luft varmepumper. Det skyldes at jordens temperatur om vinteren (1 meter nede i jorden) er højere end udeluftens temperatur (det meste af tiden).

Et jordvarmeanlæg kan i daglig tale beskrives som solvarme med en varmepumpe. Ved etablering af et jordvarmeanlæg graves et slangesystemet ned i jorden. Hovedreglen er, at desto længere slangen er, desto mere varme og energi er det muligt at trække ud af jorden. Du har helt sikkert bemærket, at jordvarme er ekstrem vadvarende og miljørigtig varme- og energikilde. Selvom det kræver en mindre mængde af elektricitet, så er varmen, som bliver genereret af jordvarmeanlægget oftest 3-4 gange større end brugen af elektriciteten. Det er miljøet og klimaet meget glade for, da CO2-udslippet er omkring 50-65 procent lavere sammenlignet med andre opvarmningsmetoder. Under andre opvarmningsmetoder kunne nævnes gas- eller oliekedler.

Hvordan bliver min grund og have påvirket af jordvarmeanlægget?

Mange af vores kunder er bekymrede for konsekvenserne ved et jordvarmeanlæg. En del af den skepsis som vi oftest møder, er nemlig konsekvenserne for grunden, haven og dyrelivet. Det er vi helt forståelige for, men der er bestemt ingen grund til være bekymret. Jordvarmeslangen har absolut ingen effekt på dine afgrøder og køkkenhave, dyreliv samt forurening af undergrunden. Når det er slået fast, så er det meget relevant hvilken type jord, som er på din grund. Fugtig jord er nemlig bedst egnet til et jordvarmeanlæg, da den fugtige jord i langt højere grad kan lede varmen videre til din bolig. Med andre ord kan fugtig jord tilføje mere energi til jordvarmeanlægget.

Inden projektet sættes i gang, så foretages selvfølgelig relevante jordprøver fra din grund. Derved har vi mulighed for at se, om jorden er egnet til et jordvarmeanlæg. Samtidig kan vi ud fra jordprøverne estimere størrelsen på anlægget, hvor dit årlige energiforbrug tages med i betragtning.

Hos Bedre Bad Skærbæk råder vi på det kraftigste, at man ikke beplanter træer og buske ovenpå slangen. Årsagen heraf skal findes ved, at der bliver skabt unødvendig skygge, hvilket alt andet end lige sænker temperaturen. Det skaber derved mindre energi, og udnyttelsen af jordvarmeanlægget er derfor ikke optimal.

Hvor meget skal investeres?

• Et jordvarmeanlæg koster (foruden evt. radiatorer) typisk fra 120.000 kr. Løsningen omfatter nedgravning af 300 meter jordslanger. Hertil opsætning af en unit med pumper, kompressor, varmeveksler, ventiler og automatik.

• Luft til vand varmepumpen er installationsmæssigt en billigere løsning end jordvarme-løsningen. Typisk ligger prisen fra 100.000 kr.

• Luft til luft varmepumper er en velvegnet løsning til bl.a. sommerhuse og enkelte, større rum i helårshuset. Færdig installeret ligger prisen for en sådan på ca. 40.000-50.000 kr.

Her leverer vi varmepumpeløsninger

Vi rådgiver om og installerer energibesparende varmepumper og varmevekslere over hele Sønderjylland – herunder bl.a. i Skærbæk, Rømø, Bredebro, Løgumkloster, Ribe, Toftlund, Tønder.

Læs mere om:

Vi leverer, monterer, servicerer og laver eftersyn på installationer og anlæg som f.eks.:

Vi tilbyder også: