Gratis energiberegning
til boligejere

Beregn din boligs energimærke her!

Energiberegning af hus

Lav en energiberegning og se hvor stor en besparelse og værdiforøgelse du kan opnå ved at energioptimere på dit hus! Energimærkning spiller en stadig større rolle ved bolighandel.

Du kan beregne, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Indtast det samlede antal kvadratmeter, dit årlig energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering.

Energirådgivning baseret på beregning

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du få energirådgivning af en af vores lokale eksperter i energioptimering og -renovering. Vi kalder det et Energitjek – og her giver vores energivejleder dig et overblik over energiforbruget i detaljer samt forslag til, hvordan du med ændringer og energiforbedringer kan opnå besparelser på budgettet.

Din beregning starter her!

OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte mig. Kontakt mig nu!

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Hvad betyder boligens energimærke?

Kort fortalt er energimærket en ordning, der giver overblik over hvad boligen koster i varme, el- og vandforbrug. Energimærket bruges i praksis til at sammenligne forskellige boliger og kan derfor have stor betydning for salgsværdien af en ejendom. Det er generelt en god idé at have energimærket i baghovedet, når man overvejer hvorvidt man bør energioptimere boligen. Vi erfarer, at en investering i en moderne energiløsninger oftest vil betale sig selv hjem gennem værdistigninger og ikke mindst fordele i det lavere energiforbrug.

Energioptimering af hus - hvad bør man få kigget på?

Med nogle få indgreb i boligen kan du reducere dine forbrugsomkostninger markant. De svage punkter i boligen, der fører til højt forbrug af vand, varme eller elektricitet kan være:

  • Vinduer, døre, loftsisolering, murværk og tag - her kan en termofotografering afsløre problemerne
  • Toilet og armaturer
  • Brugsvand- og varmeinstallationer - både pumper og afkøling bør efterses
  • Ventiler på radiatorer

Energimærkets skala

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A2020 til G, hvor A2020 er den bedste placering. Som udgangspunkt beregnes energimærket ud fra det årlige forbrug og beboernes forbrugsvaner. Dertil kommer standen og kvaliteten af boligen, hvor isolering, vinduer og døre, varmeinstallation osv. spiller en vigtig rolle. Hvis du kunne tænke dig at blive klogere på din ejendom og energimærke, så anbefaler vi at du bestiller vores Energitjek.

Læs mere om:

Vi leverer, monterer, servicerer og laver eftersyn på installationer og anlæg som f.eks.: